about us

Фирма "Смарт-Рей Консултинг" ООД е регистрирана на 19.02.2002 г. с основен предмет на дейност извършване на консултантски услуги за общини и фирми и има повече от две десетилетия активна дейност с многобройни клиенти в страната и чужбина.

Основните направления на дейност са разработката и управлението на проекти, разработка на стратегии, анализи, бизнес-планове, инвестиционни предложения, проекти в областта на устойчивата градска мобилност, обучения по разнообразна тематика.

Управител на фирмата е Лъчезар Росенов, който има дългогодишен опит в създаването и развитието на фирми и неправителствени организации, в местното самоуправление и международно партниране в проекти и организации. Дългогодишен председател е на Управителните съвети на Търговско-промишлена палата - Добрич и на Фондация за реформа в местното самоуправление - София.

Офисът на фирмата се намира в село Стожер, област Добрич.