about us

През цялото си съществуване Смарт Рей Консултинг е извършвала и е натрупала много опит в обучението на предприемачи и на общински служители в България и в други страни.

За бизнеса се извършват обучения в областта на бизнес-планирането, стратегическото планиране, развитието на лидерски умения, управлението на проекти, управлението на персонала, операционната ефективност, маркетинга, управлението на качеството, внедряването и поддържането на системи за управление, съгласно ISO-стандарти.

За общински съветници и служители се извършват обучения по планиране, общински стратегии, различни аспекти и проблеми на местното самоуправление, управление на проекти, устойчива градска мобилност, внедряването и поддържането на системи за управление, съгласно ISO-стандарти.

В практиката си Смарт Рей Консултинг използва групово и индивидуално, присъствено и дистанционно обучение. През 2020 година фирмата проведе две 200-часови обучения на тема "Компютърни умения" с включени знания за стартиране на собствен бизнес от безработни млади хора. Първото обучение се проведе присъствено, но поради COVID пандемията второто се проведе дистанционно, като за целта Смарт Рей Консултинг създаде обучаващи филми, тестове и въпросници за оценка на знанията.